První vrstva

Oděv, který je v přímém styku s pokožkou.