Nový Zéland 2 - ukázka z knihy

ukázka z knihy Nový Zéland - Práce, cestování, tramping - Cesta druhá

Leslie-Karamea track

9:30 odjezd a už v 10:00 na cestě. Dál na a Belltown Hut jsem postupoval velmi rychle po Wangapeka tracku. Ve 12:45 jsem odtamtud po krátkém obědě odcházel. Na Taipo Hut to však bylo ještě 6,5 hodiny a dopředu jsem tušil, že budu ke konci štace šlapat po tmě. V Karamea jsem si samozřejmě propisku nekoupil. Píši proto tužkou. Nahoru do sedla Little Wangarnui jsem šel dlouho a dorazil tam asi v půl páté. Cestou jsem brodil několik menších potoků, ale nebyly nijak zvlášť rozvodněné. Včera pršelo jen trochu a dnes ráno se strhly jen dva krátké deště. Cesta byla místy velmi kluzká. Jednou mi sjela noha po kořeni, když jsem šel po stráni, která končila potokem. Kdybych nesklouzl tak, že jsem si obkročmo na ten kořen sedl, protože vykukoval ze země a byl to vlastně takový velký držák, asi bych zahučel do potoka. Jednu nohu jsem měl mezi kořenem a strání a druhou volně ve vzduchu. Za tuhle záchranu jsem zaplatil umazáním od bahna po celé levé straně těla. Podruhé jsem uklouzl těsně před brodem. Plácl jsem sebou na šutry slušně. Ale dobře to dopadlo.Vajíčka vydržela a nestalo se to ve vodě, protože jinak bych do ní mlasknul i s foťákem. To vše při pochodu velmi hustou džunglí a křovisky s kapradinami a liánami kolem šumící řeky Little Wanganui. Vše mokré, cesta zablácená a podmáčená. Tu a tam skrz stromy byly vidět hory, ale jen když vystoupily z mraků a par, nad kterými se vznášeli dravci. Někdy jsem vyšel na mýtinu, jež byla zarostlá drobnými kapradinami, jindy jsem šel přes místo, kde les padl díky sesuvu půdy, ale jinak jsem kráčel většinou skrz porost, chvílemi se brodil potokem, který byl cestou, a jednou lezl podél skály, na níž byl připevněn řetěz, aby se procházející nezřítil do řeky. Výstup do sedla byl náročný. Do prudkého svahu se stoupalo těžko a mnohdy se jednalo o šplh po skále. Přidržoval jsem se kamenů a čouhajících kořenů a voda, která tekla po cestě, mi kapala na hlavu a stříkala do rukávů.

 

knihu můžete koupit pod tímto odkazem

ukaz

 

uk2cesta2

knihu můžete koupit pod tímto odkazem

 

Michal Cigánek