Reklamační řád

Snažíme se, aby zboží v našem obchodě bylo té nejvyšší kvality, ale i přesto může dojít k okolnostem, které vedou k reklamaci zboží.

Aby mohla být Vaše reklamace rychle vyřízena, postupujte prosím takto:

-Při převzetí zboží zkontrolujte stav obalu zásilky. Pokud je obal zjevně poškozen, tak jej odmítněte převzít a informujte nás o tom
na čísle 702042133 nebo písemně na michalciganek@centrum.cz.

-Pokud chcete zboží reklamovat v záruční době (tj. 24 měsíců), informujte nás o tom na 702042133 nebo písemně na michalciganek@centrum.cz, a budete vyrozuměni, kam máte zboží (na vaše náklady) zaslat. Zboží musí být dobře zabalené, čisté a suché.

Pamatujte, že žádný prodávající nenese odpovědnost za škody vzniklé neodborným používáním, nebo takovým používáním, ke které věc není určena. Na takové vady se záruka nevztahuje. Záruka se dále nevztahuje na běžné opotřebení.

-připravte si kopii dokladu o pořízení zboží

- od 1. 1. 2020 do 1.11. 2020 může odpověď na reklamaci trvat i více jak 10 dní z důvodů zahraniční cesty.