Nový Česko-perský slovník

Pro všechny cestovatele do Íránu nebo studenty perštiny je tu dobrá zpráva. Vyšel nový Česko-perské slovník a vy si jej můžete koupit zde.

Česko-perský slovník

autorka: Darina Vystrčilová
ISBN: 978-80-270-1415-6


Anotace:
Slovník obsahuje přibližně 70 000 překladů lexikálních jednotek uspořádaných do 24 000 českých slovních hesel. Jeho základ vznikl překlopením Příručního slovníku persko-českého téže autorky vydaného v r. 2002. Těžištěm slovní zásoby je moderní spisovná íránská perština. Lexikální jednotky byly zpočátku čerpány excerpcí z textů různého charakteru (zejména z odborné literatury, beletrie a médií), později z několika perských jazykových korpusů. Jazykové korpusy byly v průběhu posledních patnácti let využívány i ke studiu ustálených spojení a k ověřování správnosti překladů u vybraných lexikálních jednotek. Rukopis prošel dvojím lektorským čtením dvěma různými rodilými mluvčími, Amirem Taherzadehem a Monou Khademi.
U každého perského ekvivalentu je uvedena fonetická transkripce výslovnosti ve spisovném jazyce, některé charakteristické odchylky výslovnosti teheránské hovorové perštiny jsou shrnuty v úvodních poznámkách.
Vazba: V8
Rozsah: 608 str.

obalka

 

persepolis od hrobekso

 

mountainer-1488181080.jpg